Hong Kong nghi "thủ phạm" không ngờ phát tán virus Corona

Người dân ở khu chung cư Hong Mei, Hong Kong rời khỏi tòa. Ảnh: Getty.
Người dân ở khu chung cư Hong Mei, Hong Kong rời khỏi tòa. Ảnh: Getty.
Người dân ở khu chung cư Hong Mei, Hong Kong rời khỏi tòa. Ảnh: Getty.
Lên top