Hong Kong lo bùng ổ dịch COVID-19 mới

Hong Kong phát hiện 2 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng đầu tiên sau gần 3 tuần. Ảnh: AFP.
Hong Kong phát hiện 2 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng đầu tiên sau gần 3 tuần. Ảnh: AFP.
Hong Kong phát hiện 2 ca COVID-19 lây nhiễm cộng đồng đầu tiên sau gần 3 tuần. Ảnh: AFP.
Lên top