Hong Kong gia hạn thời gian thực hiện cách ly xã hội

Một hiệu thuốc ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25.2. Ảnh: NYT.
Một hiệu thuốc ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25.2. Ảnh: NYT.
Một hiệu thuốc ở Hong Kong (Trung Quốc) ngày 25.2. Ảnh: NYT.
Lên top