Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hong Kong chờ hứng bão Nida mạnh nhất trong năm