Hong Kong chi kỷ lục cho giảm thiểu biến đổi khí hậu

Quận Loan Tể, Hong Kong nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã
Quận Loan Tể, Hong Kong nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã
Quận Loan Tể, Hong Kong nhìn từ trên cao. Ảnh: Tân Hoa Xã
Lên top