Hong Kong "bay màu" 2-3 tỉ đô la do bão số 8 Kompasu

Bão số 8 Kompasu đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13.10. Ảnh: SCMP
Bão số 8 Kompasu đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13.10. Ảnh: SCMP
Bão số 8 Kompasu đổ bộ Hong Kong (Trung Quốc) ngày 13.10. Ảnh: SCMP
Lên top