Hơn nửa dân số trưởng thành EU đã tiêm chủng đầy đủ

EU đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 50% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
EU đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 50% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
EU đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn 50% dân số trưởng thành. Ảnh: AFP
Lên top