Hỗn loạn tại các sân bay ở Ấn Độ sau khi mở cửa trở lại

Lên top