Hỗn loạn ở Quốc hội Mỹ: Người khoác lông thú đeo sừng thú nhận với FBI

Người đàn ông khoác lông thú, đeo sừng xông vào Quốc hội Mỹ bị truy tố hôm 9.1. Ảnh: AFP
Người đàn ông khoác lông thú, đeo sừng xông vào Quốc hội Mỹ bị truy tố hôm 9.1. Ảnh: AFP
Người đàn ông khoác lông thú, đeo sừng xông vào Quốc hội Mỹ bị truy tố hôm 9.1. Ảnh: AFP
Lên top