Hơn 6 triệu việc làm bị "xóa sổ" tại Châu Âu trong đại dịch COVID-19

Châu Âu có hơn 6 triệu người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, đa phần là lao động trẻ. Ảnh: AFP
Châu Âu có hơn 6 triệu người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, đa phần là lao động trẻ. Ảnh: AFP
Châu Âu có hơn 6 triệu người thất nghiệp trong đại dịch COVID-19, đa phần là lao động trẻ. Ảnh: AFP
Lên top