Hơn 6 triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit

Hàng triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit. Ảnh: AFP
Hàng triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit. Ảnh: AFP
Hàng triệu công dân EU nộp đơn xin định cư ở Anh sau Brexit. Ảnh: AFP
Lên top