Hơn 50% người Anh trên 30 đã tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19

Hơn 50% người Anh trong độ tuổi 30 được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 chỉ sau 2 tuần triển khai chương trình tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hơn 50% người Anh trong độ tuổi 30 được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 chỉ sau 2 tuần triển khai chương trình tiêm chủng. Ảnh: AFP
Hơn 50% người Anh trong độ tuổi 30 được tiêm ít nhất một mũi vaccine COVID-19 chỉ sau 2 tuần triển khai chương trình tiêm chủng. Ảnh: AFP
Lên top