Hơn 4 triệu yêu cầu trợ cấp thất nghiệp, Canada mở rộng hỗ trợ tiền lương

Quảng trường Yonge and Dundas trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 8.4. Ảnh: Reuters
Quảng trường Yonge and Dundas trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 8.4. Ảnh: Reuters
Quảng trường Yonge and Dundas trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lây lan ở Toronto, Ontario, Canada, ngày 8.4. Ảnh: Reuters
Lên top