Hơn 350 công dân Việt Nam từ Mỹ, Nhật Bản về đến Cam Ranh

Hơn 350 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay mới nhất từ Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 350 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay mới nhất từ Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Hơn 350 công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay mới nhất từ Mỹ và Nhật Bản. Ảnh: Bộ Ngoại giao.
Lên top