Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước

Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 340 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top