Hơn 300 người di cư được phát hiện trong xe tải ở Mexico

Hàng nghìn người di cư vẫn đang cố gắng vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất chấp biện pháp cảnh báo. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người di cư vẫn đang cố gắng vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất chấp biện pháp cảnh báo. Ảnh: AFP
Hàng nghìn người di cư vẫn đang cố gắng vượt qua biên giới Mỹ-Mexico bất chấp biện pháp cảnh báo. Ảnh: AFP
Lên top