Hơn 300 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước

Hơn 300 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Malaysia về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top