Hơn 300 công dân Việt Nam từ Đài Loan về nước

Hơn 300 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Hơn 300 công dân Việt Nam từ Đài Loan (Trung Quốc) về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top