Hơn 300 công dân Việt Nam từ Châu Âu, Châu Phi về nước

Công dân Việt Nam làm thủ tục ở sân bay Hà Lan. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam làm thủ tục ở sân bay Hà Lan. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam làm thủ tục ở sân bay Hà Lan. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top