Hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước an toàn

Công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Lên top