Hơn 200 tạp chí kêu gọi hành động khẩn cấp đối phó khủng hoảng khí hậu

Trái đất đang ngày càng ấm lên. Ảnh: NASA
Trái đất đang ngày càng ấm lên. Ảnh: NASA
Trái đất đang ngày càng ấm lên. Ảnh: NASA
Lên top