Hơn 155 triệu người ở 91 quốc gia đã được tiêm chủng vaccine COVID-19

Hơn 155,7 triệu người tại ít nhất 91 quốc gia trên toàn thế giới đã được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 155,7 triệu người tại ít nhất 91 quốc gia trên toàn thế giới đã được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 155,7 triệu người tại ít nhất 91 quốc gia trên toàn thế giới đã được tiêm chủng vaccine COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top