Hơn 15.000 con chồn ở Mỹ chết vì COVID-19, áo lông thú có an toàn?

Hơn 15.000 con chồn ở Mỹ đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 15.000 con chồn ở Mỹ đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Hơn 15.000 con chồn ở Mỹ đã chết vì COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top