Hơn 150 trận động đất xảy ra chỉ trong 1 ngày ở Mỹ

Bản đồ dự báo khả năng xảy ra động đất ở các khu vực dọc theo đường đứt gãy tại tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: USGS
Bản đồ dự báo khả năng xảy ra động đất ở các khu vực dọc theo đường đứt gãy tại tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: USGS
Bản đồ dự báo khả năng xảy ra động đất ở các khu vực dọc theo đường đứt gãy tại tiểu bang California, Mỹ. Ảnh: USGS
Lên top