Hơn 140 hình vẽ cổ được tìm thấy trên cát ở Peru

Những hình vẽ cổ được tìm thấy trên cát ở Peru. Ảnh: CNN.
Những hình vẽ cổ được tìm thấy trên cát ở Peru. Ảnh: CNN.
Những hình vẽ cổ được tìm thấy trên cát ở Peru. Ảnh: CNN.
Lên top