Hơn 1,3 triệu dân Texas tiếp tục vật lộn với tình trạng thiếu nước

Các tình nguyện phát nước đóng chai cho người dân tại một địa điểm phân phát ở Galveston, Texas. Ảnh: AFP
Các tình nguyện phát nước đóng chai cho người dân tại một địa điểm phân phát ở Galveston, Texas. Ảnh: AFP
Các tình nguyện phát nước đóng chai cho người dân tại một địa điểm phân phát ở Galveston, Texas. Ảnh: AFP
Lên top