Hơn 1,3 triệu ca tử vong toàn cầu, Châu Âu thắt chặt hạn chế vì COVID-19

Hy Lạp ban hành lệnh đóng cửa các trường học trong bối cảnh hệ thống y tế đã chạy hết công suất vì bệnh dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Hy Lạp ban hành lệnh đóng cửa các trường học trong bối cảnh hệ thống y tế đã chạy hết công suất vì bệnh dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Hy Lạp ban hành lệnh đóng cửa các trường học trong bối cảnh hệ thống y tế đã chạy hết công suất vì bệnh dịch COVID-19. Ảnh: AFP
Lên top