Hơn 100 quan chức đảng lớn nhất ở Tunisia từ chức

Bên ngoài trụ sở quốc hội Tunisia ở thủ đô Tunis. Ảnh: AFP
Bên ngoài trụ sở quốc hội Tunisia ở thủ đô Tunis. Ảnh: AFP
Bên ngoài trụ sở quốc hội Tunisia ở thủ đô Tunis. Ảnh: AFP
Lên top