Hơn 10 nghìn binh sĩ Nga tham gia lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng