Hơn 1 triệu người nhận "Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU"

"Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU" đã được trao cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP
"Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU" đã được trao cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP
"Chứng nhận kỹ thuật số về COVID của EU" đã được trao cho hơn 1 triệu người. Ảnh: AFP
Lên top