Hôm nay, Trung Quốc tiến tới dấu mốc lịch sử trong vũ trụ

Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Tên lửa đẩy Trường Chinh 2F. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Trung Quốc
Lên top