Hôm nay, trực thăng sao Hỏa tiến tới dấu mốc mới

Trực thăng sao Hỏa dự kiến bay lần 3 ngày 25.4. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa dự kiến bay lần 3 ngày 25.4. Ảnh: NASA
Trực thăng sao Hỏa dự kiến bay lần 3 ngày 25.4. Ảnh: NASA
Lên top