Hôm nay, tiểu hành tinh to bằng chiếc xe buýt bay qua trái đất

Tiểu hành tinh 2020 SW to bằng chiếc xe buýt sẽ bay qua trái đất trong ngày hôm nay (24.9). Ảnh: Sky News
Tiểu hành tinh 2020 SW to bằng chiếc xe buýt sẽ bay qua trái đất trong ngày hôm nay (24.9). Ảnh: Sky News
Tiểu hành tinh 2020 SW to bằng chiếc xe buýt sẽ bay qua trái đất trong ngày hôm nay (24.9). Ảnh: Sky News
Lên top