Hôm nay NASA đâm tàu vũ trụ vào tiểu hành tinh thử nghiệm "cứu" Trái đất

Ảnh minh họa tàu vũ trụ DART của NASA và vệ tinh LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi đâm vào tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Ảnh minh họa tàu vũ trụ DART của NASA và vệ tinh LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi đâm vào tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Ảnh minh họa tàu vũ trụ DART của NASA và vệ tinh LICIACube của Cơ quan Vũ trụ Italia trước khi đâm vào tiểu hành tinh Didymos. Ảnh: NASA
Lên top