Hôm nay, Mỹ giáng thêm đòn trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria

Dự kiến hôm nay Mỹ công bố trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria. Ảnh: Getty Images
Dự kiến hôm nay Mỹ công bố trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria. Ảnh: Getty Images
Dự kiến hôm nay Mỹ công bố trừng phạt Nga vì ủng hộ Syria. Ảnh: Getty Images