Holocaust, nỗi đau của những người khổng lồ Do Thái

Trại Nordhausen ngày 12.4.1945 với 20.000 xác chết của người Do Thái.
Trại Nordhausen ngày 12.4.1945 với 20.000 xác chết của người Do Thái.
Trại Nordhausen ngày 12.4.1945 với 20.000 xác chết của người Do Thái.
Lên top