Hồi ức về ngày 11.9.2001 diễn ra ở Nhà Trắng

Tổng thống George W.Bush họp bàn với các cố vấn sau khi trở về Nhà Trắng ngày 11.9.2001. Ảnh: George W.Bush Library
Tổng thống George W.Bush họp bàn với các cố vấn sau khi trở về Nhà Trắng ngày 11.9.2001. Ảnh: George W.Bush Library
Tổng thống George W.Bush họp bàn với các cố vấn sau khi trở về Nhà Trắng ngày 11.9.2001. Ảnh: George W.Bush Library
Lên top