Hơi thở bình thường cũng có thể lan truyền virus gây COVID-19 hơn 2,2m

Hơi thở bình thường có thể khiến những giọt nước bọt phân tán đến 2,2m trong không khí chỉ trong 90 giây. Ảnh: Stony Brook University/ Harvard University/ ETH Zurich University/ Hanyang University
Hơi thở bình thường có thể khiến những giọt nước bọt phân tán đến 2,2m trong không khí chỉ trong 90 giây. Ảnh: Stony Brook University/ Harvard University/ ETH Zurich University/ Hanyang University
Hơi thở bình thường có thể khiến những giọt nước bọt phân tán đến 2,2m trong không khí chỉ trong 90 giây. Ảnh: Stony Brook University/ Harvard University/ ETH Zurich University/ Hanyang University
Lên top