Hồi sinh voi ma mút đã tuyệt chủng

Các nhà khoa học đang có ý định hồi sinh voi ma mút lông xoăn. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học đang có ý định hồi sinh voi ma mút lông xoăn. Ảnh: AFP
Các nhà khoa học đang có ý định hồi sinh voi ma mút lông xoăn. Ảnh: AFP
Lên top