Hồi sinh nhờ đông xác: Màn đánh lừa tử thần hay giấc mơ hoang đường?

Ảnh bìa tạp chí Đông xác của Alcor cho thấy, một khoang chứa xác đông lạnh của công ty.
Ảnh bìa tạp chí Đông xác của Alcor cho thấy, một khoang chứa xác đông lạnh của công ty.
Ảnh bìa tạp chí Đông xác của Alcor cho thấy, một khoang chứa xác đông lạnh của công ty.
Lên top