Hội nghị WEF ASEAN 2018: Sức hút Việt Nam trên trường thế giới

Cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Ảnh: BNG.
Cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Ảnh: BNG.
Cuộc họp lần thứ năm Ban Tổ chức Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN). Ảnh: BNG.
Lên top