Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu: Nước Mỹ trở lại

Mỹ dự kiến công bố mục tiêu giảm phát thải mới trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Ảnh: AFP
Mỹ dự kiến công bố mục tiêu giảm phát thải mới trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Ảnh: AFP
Mỹ dự kiến công bố mục tiêu giảm phát thải mới trong hội nghị thượng đỉnh về khí hậu. Ảnh: AFP
Lên top