Hội nghị mở đầu Tuần lễ Cấp cao APEC 2018: Thảo luận các ưu tiên hợp tác

Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC. Ảnh: BNG.
Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC. Ảnh: BNG.
Hội nghị tổng kết các quan chức cao cấp APEC. Ảnh: BNG.
Lên top