Hồi hộp khoảng cách dẫn đầu ngày càng hẹp của ông Trump ở Georgia

Khoảng cách dẫn đầu của ông Trump tại Georgia tiếp tục bị thu hẹp sau khi bổ sung kết quả hàng nghìn lá phiếu từ quận Fulton lớn nhất tiểu bang này. Ảnh: AFP
Khoảng cách dẫn đầu của ông Trump tại Georgia tiếp tục bị thu hẹp sau khi bổ sung kết quả hàng nghìn lá phiếu từ quận Fulton lớn nhất tiểu bang này. Ảnh: AFP
Khoảng cách dẫn đầu của ông Trump tại Georgia tiếp tục bị thu hẹp sau khi bổ sung kết quả hàng nghìn lá phiếu từ quận Fulton lớn nhất tiểu bang này. Ảnh: AFP
Lên top