Hội đồng Bảo an LHQ bác đề xuất của Mỹ gia hạn cấm vận vũ khí Iran

Hội đồng Bảo an bác dự thảo đề xuất của Mỹ gia hạn cấm vận vũ khí Iran. Ảnh: AP.
Hội đồng Bảo an bác dự thảo đề xuất của Mỹ gia hạn cấm vận vũ khí Iran. Ảnh: AP.
Hội đồng Bảo an bác dự thảo đề xuất của Mỹ gia hạn cấm vận vũ khí Iran. Ảnh: AP.
Lên top