Học sinh và sinh viên Thái Lan bị cấm ôm hôn nhau

Sinh viên Đại học ở Thái Lan - Ảnh: Internet
Sinh viên Đại học ở Thái Lan - Ảnh: Internet
Sinh viên Đại học ở Thái Lan - Ảnh: Internet

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM