Học sinh lớp 8 đoạt giải lớn với nghiên cứu chữa COVID-19 tiềm năng

Anika Chebrolu đoạt giải 25.000 USD với nghiên cứu có thể cung cấp cách chữa trị COVID-19. Ảnh: 3M Young Scientist Challenge
Anika Chebrolu đoạt giải 25.000 USD với nghiên cứu có thể cung cấp cách chữa trị COVID-19. Ảnh: 3M Young Scientist Challenge
Anika Chebrolu đoạt giải 25.000 USD với nghiên cứu có thể cung cấp cách chữa trị COVID-19. Ảnh: 3M Young Scientist Challenge
Lên top