Học sinh Campuchia được khuyến cáo đi học bình thường ngày Valentine

Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia.
Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia.
Ngày Valentine không phải là một ngày lễ truyền thống của Campuchia, nhưng trong những năm qua, nó đã bắt đầu có ảnh hưởng nhiều hơn đến giới trẻ Campuchia.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top