Học giả Trung Quốc: Trump ôm mộng ‘bá chủ khu vực’ ở Biển Đông