Học giả quốc tế: Quốc hội Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội

Cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu ngày 23.5 tại một điểm bầu cử ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu ngày 23.5 tại một điểm bầu cử ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu ngày 23.5 tại một điểm bầu cử ở Hà Nội. Nguồn: AFP
Lên top